Eimi Fukada โดนคนในบ้านจับได้ว่าถ่ายหนัง AV ควรทำไงดีล่ะคราวนี้

ในที่สุดพ่อแม่ก็ตกลงให้ Eimi Fukada ถ่ายหนัง AV สาเหตุเป็นเพราะว่า Eimi Fukada มีความมุ่งมั่นตั้งใจกับงาน